Chirurgische behandeling

In sommige gevallen volstaat alleen orthodontie niet en hebben we een chirurgische ingreep nodig om tot het gewenste eindresultaat te komen.

Een verstoorde relatie tussen schedelbasis, onderkaak en bovenkaak ligt dan aan de basis om over te gaan tot een osteotomie van onderkaak en/of bovenkaak.

Voorafgaand de osteotomie wordt alles eerst orthodontisch uitgelijnd, halverwege de behandeling zal de operatie plaatsvinden om dan in een laatste fase alles orthodontisch af te werken. 

 

Na de gecombineerde orthodontsche-chirurgische behandeling zal er eveneens, net zoals bij de doorsnee behandelingen, retentie-apparatuur geplaatst worden.

 

Verwijderen van een lipfrenulum (doorlopend lipbandje) en het plaatsen van botankers (OBA's) gebeurt eveneens door de kaakchirurg. De botankers (afb. )dienen als extra skeletale verankering om dmv elastieken de tanden te verplaatsen en geen ongewenste reactiekrachten te krijgen op de buurtanden die we niet wensen te verplaatsen.