Retentie behandeling

Na het beëindigen van de actieve orthodontische behandeling volgt er een periode van passieve behandeling (=retentie), nl het vasthouden van het behaalde resultaat dmv een draadje in de onder-en boventandboog in combinatie met nachtbeugeltjes in de onder-en boventandboog.

 

Volgens een recente studie is immers aangetoond dat de tanden na een orthodontische behandeling +/- 350 dagen tijd nodig hebben om zich te stabiliseren op hun nieuwe positie. 

 

De nachtbeugeltjes  zullen dus het eerste jaar na de behandeling iedere nacht gedragen worden en nadien geleidelijk aan afgebouwd worden tot bvb 1x/week en dit het liefst zo lang mogelijk.