Bespreking

Tijdens de bespreking van het behandelingsplan is de aanwezigheid van minstens 1 van de ouders gewenst. Er wordt uitleg gegeven over de afwijkingen die er vastgesteld zijn en hoe die afwijkingen gecorrigeerd kunnen worden. Er wordt een schatting gemaakt over de te verwachten duurtijd en de te verwachten kostprijs van de behandeling zodanig dat de patiënt voldoende geïnformeerd is mbt zijn behandelingsmogelijkheden en een weloverwogen beslissing kan nemen of hij/zij al dan niet een behandeling wenst te ondergaan. Een behandeling is gedoemd te mislukken indien er niet of onvoldoende medewerking is van de patiënt.

Met tegenzin aan een behandeling beginnen is dus geen goed idee.