Eerste consult

De eerste keer dat je langskomt zal er enkel en alleen gekeken worden naar je tanden. Je hoeft dus zeker niet te vrezen dat je met enkele tanden minder naar huis gaat.

Afhankelijk van de wisseling en van je afwijking zal er al dan niet overgegaan worden tot het verzamelen van onderzoeksmateriaal (studie) voor het maken van een grondige studie en bijbehorend behandelingsplan.